Vilkår: aftale om brug af VÆGGEN

Velkommen på VÆGGEN!

Københavns Museum byder dig velkommen på VÆGGEN. Denne aftale skal sikre, at du ved, hvordan det indhold, du oploader, kan blive brugt. Den skal også gøre det klart, at du selv beholder ophavsrettigheder til det, du oploader – og at det er dit ansvar kun at oploade indhold, du har selv har rettighederne til. Aftalen beskriver desuden de spilleregler, der sætter rammen for brug af VÆGGEN.

De vilkår, der beskrives i denne aftale, gælder brug af VÆGGEN i byrummet. De gælder også brug af de websider, der hører til punktet "VÆGGEN" på Københavns Museums hjemmeside. Hvis du bruger VÆGGEN enten i byrummet eller på hjemmesiden, bekræfter du automatisk denne aftale, uanset om du har læst vilkårene eller ej.

VÆGGEN er dynamisk, og den vil forandre sig. Derfor er det også en mulighed, at vilkårene vil forandre sig, og de vil i så fald blive opdateret her på siden. Selvom du ikke får direkte besked om evt. opdateringer, er du alligevel bundet af vilkårene, som de står beskrevet her. Din fortsatte brug af siden vil bekræfte, at du anerkender de eksisterende vilkår.

Medlemsskab

Enhver, der vil være medlem af netværket omkring VÆGGEN, er velkommen. Men et medlem skal holde god stil og opføre sig ordentligt – kort sagt: Du skal behandle andre, som du selv vil behandles. VÆGGEN er et sted, hvor der gerne må diskuteres, provokeres og debatteres. Men Københavns Museum forbeholder sig retten til at bortvise medlemmer, der mobber, misbruger, disser, truer, chikanerer eller hænger andre ud. Det er heller ikke tilladt at bruge VÆGGEN til at udbrede racisme, sexisme, pornografi eller ulovligt indhold. Endelig er det heller ikke tilladt at udgive sig for at være en anden, end den man er. Og selvfølgelig er det ikke tilladt at hacke eller på anden måde forsøge at underminere siden for derved at gøre skade på VÆGGEN eller brugernes computere.

Hvis du foretager dig noget på VÆGGEN – oploader materiale, kommenterer eller andet – der overtræder disse vilkår, kan Københavns Museum gøre en ende på dit medlemskab og om nødvendigt overdrage sagen til myndighederne.

Når du er medlem, er du selv ansvarlig for de handlinger, der udføres i dit medlemsnavn. Giv derfor ikke dit brugernavn eller password videre til andre.

Materiale på VÆGGEN

Københavns Museum godkender ikke materiale, før det oploades til VÆGGEN. Brug af VÆGGEN sker derfor på eget ansvar. Men hvis du ser noget på VÆGGEN, du finder anstødeligt eller mod disse vilkår, vil vi meget gerne høre om det. Du kan enten maile til vaeggen@copenhagen.dk eller du kan trykke på den "anmeld dette"" knap, der ledsager alt materiale på VÆGGEN.

VÆGGEN er et formidlingsprojekt, der vil eksistere i byrummet og på internettet over en årrække. Det materiale, der oploades til VÆGGEN, vil kunne blive set på VÆGGEN indtil projektet afsluttes. VÆGGEN er åben for brugeres interaktion, og andre kan se dit materiale, indlemme det i albums eller kommentere på det. Vi kan heller ikke forhindre andre at kopiere dit materiale og bruge det i andre sammenhænge. Du beholder dog rettighederne til dit eget materiale, og dit materiale vil til hver en tid blive opbevaret sammen med de metadata, du selv har forsynet det med (brugernavn, andre oplysninger og tags.)

Ved at godkende denne aftale godkender du, at andre kan kopiere og genbruge dit materiale på VÆGGEN og andre steder. For at anvende materiale fra VÆGGEN andre steder, skal det angives, hvor materialet kommer fra, og hvem der har rettighederne til det. Det er ikke tilladt at bruge materiale fra VÆGGEN i kommerciel sammenhæng.

Dit materiale på museum

Københavns Museum laver løbende backup kopier af VÆGGEN og dens indhold. Ved at bekræfte denne aftale giver du tilladelse til, at Københavns Museum må gemme det materiale, du oploader til VÆGGEN også udover VÆGGENS levetid. Materialet kan indgå i museets samlinger, og det kan bliver brugt i museets forskning, formidling og markedsføring. Hvis du som medlem af VÆGGEN har opgivet kontakt-data, kan museet finde på at kontakte dig for at høre mere om dit materiale.

Privatliv

Dine personlige oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med VÆGGEN. Københavns Museum vil ikke videregive dine oplysninger til andre parter, og museet vil heller aldrig sælge dine informationer. Skulle du overtræde aftalens vilkår eller bruge VÆGGEN til at udføre handlinger, der overtræder dansk lov, kan museet dog videregive dine oplysninger til relevante myndigheder.
Københavns Museum kan finde på at kontakte dig angående materiale, du oploader.

Hvis du har spørgsmål til denne aftale, kan du kontakte vaeggen@copenhagen.dk

Din erklæring

Jeg erklærer hermed, at jeg er den person, jeg har angivet under "Personlige oplysninger" i mit medlemskab på VÆGGEN. Jeg har forstået denne aftale og anerkender vilkårene for brug af VÆGGEN.