beskrivelse

I baggrunden Arbejdernes Byggeforenings huse på Vester Fælledvej.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Uploadet den 20.10.2009 af Københavns Museum

Valby / Carlsberg, (1910 - 1920),

Altså må det være den kolonihave, der blev nedlagt for at anlægge Enghaven senere omdøbt til Enghaveparken.

Tak for din kommentar

Legepladsen i kolonihaven mellem Vester Fælledvej, Ny Carlsbergvej, Vester Fælled Møllevej og Enghavevej

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

More from the same community-collection

Københavnske forfattere 1770-1810

Kan knyttes til Bakkehuset på Frederiksberg, hvor de fleste af dem kom. Trompe l'oil som udklippede kort over hinanden. Opklæbet...

Valby Bakke, 1807

Engelsk tryk. Københavns bombardement set i fugleperspektiv formodentlig fra Ladegården. I baggrunden Amager og Sundet med fregatter. Til højre i...

Valby ca. 1758

Københavns set fra Valby. Af F. Zeidler 1758.

Carstensgade set mod Vester Fælledvej

Opført af Arbejdernes Byggeforening 1890 - 91.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne...

Ny Bakkegård, Rahbeks Allé 34

Facaden mod Bakkegårds Allé set fra haven. Ny Bakkegård ejedes og beboedes gjennem mange år af geheimeconfer. C.C. Hall. (Mariboe).

Gamle Bakkehus Rahbeks Allé 23 søndre og østre fløj

Set fra nr. 21 mod nordvest. Til venstre søndre fløj og til højre østre fløj. I baggrunden Rahbeks Allé. Stueetagen...

Gammel Bakkehus og åndssvageanstalten Rahbeks Allé 21 - 23 set fra en etage i ejendom på Rahbeks Allé

Den i forgrundenbeliggende lave vinkelbygning er Gamle Bakkehus. År 1875 blev den gamle bygning istandsat og indrettet til plejehjem for...

Bryggeriet i Rahbeks Allé 3 set fra Vesterbrogade

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Villaen Rahbeks Allé 15 facade mod alléen

I haven fandtes mindestøtten for K.L. og Kamma Rahbek.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes...

Villaen Rahbeks Allé 15 set fra haven

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Bryggeriet Rahbeks Allé 3 set fra haven

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Villaen Rahbeks Allé 17 set fra alléen

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Gamle Bakkehus Rahbeks Allé 23 set fra Alléen

I fløjen til venstre havde K.L. Rahbek bolig fra 1787 til sin død 1830. I baggrunden skorstene fra bryggeriet Ny...

Rahbeks Allé 19, åndssvageanstaltens forstanderbolig set fra Rahbeks Allé

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Gammel Bakkehus Rahbeks Allé 23, fløj mod sydvest sammenbygget med søndre fløj

Nedbrudt 1861. Professor dr. Phil. Troels Frederik Troels-Lund født år 1840, havde her sit barndomshjem. (Mariboe)

[Foto...