beskrivelse

Fotografiet er taget mod Vesterbro. Det ses tydeligt at Kalveboderne endnu ikke er opfyldt. Digtet, som har ligget i globen på tårnets top siden år 1750, fortæller om kirken og tårnet, der blev skænket som kongelig gave. Det lyder således: “Så er jeg nu i Stand ved Fire Kongers Nåde, de Tre af dem har Gud til Himlen kaldet Hjem. Gud selv den Fjerdes Sag således stedse råde, at Mand må huske ham, mens To og Tre er Fem”.

Billedet er et af 18 forlæg til fotokonkurrencen "Havnen før og nu", afholdt fra 21. april til 1. maj 2016. Tag et nutidigt foto fra samme sted og vind spændende præmier. Læs mere på havnenfoerognu.wordpress.com

Uploadet den 25.04.2016 af Københavns Museum

Christianshavn / Christianshavn Station, (1910 - 1920),

  • Havnenfoerognu #5

Tak for din kommentar

Udsigt fra Vor Frelser Kirke

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

More from the same community-collection

2. Knippelsbro åbnet for gennemsejling

2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

Nedtagning af 2. Knippelsbro set fra Christianshavn

Broen blev omhyggeligt adskildt i enkelte store dele og derefter transporteret ud til sluseværket i Kalvebodstrand, hvor den blev oplagt...

2. Knippelsbro set fra Lille Torvegade

Broen åbnede for færdselen 1.september 1869. (Mariboe)

2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

2. Knippelsbro set fra ca. Brogade mod Slotsholmsgade

2. Knippelsbro åben for gennemsejling set mod Havnegade

Dampskibet Uranienburg på grund mellem 2. Knippelsbros broklapper

Tirsdag morgen den 22. maj kl. 6.30, da dampskibet Uranienburg ville sejle gennem broen, drev den stærke søndenstrøm den store...

Bolværksarbejder i forbindelse med bygningen af 3. Knippelsbro

I forgrunden en muddermaskine. Den 20. juli 1900 blev om broens bygning mellem Kommunen og Havnevæsenet truffet en overenskomst, hvorved...

3. Knippelsbro under bygning

I forgrunden 2. Knippelsbro.

3. Knippelsbro under bygning set fra 2. Knippelsbro

2. Knippelsbro under nedbrydning set mod Christianshavn

Den flag- og gransmykkede 3. Knippelsbro på åbningsdagen

Til venstre 2. Knippelsbro. Længst til venstre Phønispynten og De danske Sukkerfabrikkers nye bygning under opførelse i gården bag Slotsholmsgade...

3. Knippelsbro under bygning

I forgrunden 2. Knippelsbro. Yderst til højre skimtes Brogade 3. Broen er åben for gennemsejling.