beskrivelse

Rysensteen Badeanstalt, 1956. Adskillige badeanstalter har ligget i og ved Københavns Havn. Badeanstalten Rysensteen blev anlagt i 1825 for at højne den personlige hygiejne. Anstalten lå syd for Langebro på Sjællandssiden. Badevandet var dog af ringe kvalitet, da byens spildevand blev udledt i havnen. Derfor blev Rysensteen erstattet af en ny badeanstalt på Amagersiden i 1905.

Billedet er et af 18 forlæg til fotokonkurrencen "Havnen før og nu", afholdt fra 21. april til 1. maj 2016. Tag et nutidigt foto fra samme sted og vind spændende præmier. Læs mere på havnenfoerognu.wordpress.com

Uploadet den 25.04.2016 af Københavns Museum

Indre By / Havnen, (1950 - 1960),

  • Havnenfoerognu #9

Tak for din kommentar

Rysensteen badeanstalt, 1956

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

More from the same community-collection

Udsigt mod Christianshavn fra Christians d. IX's Bro

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Inderhavnen mellem Kvæsthusbroen og Toldbodbommen set mod Flådens leje og Nyholm fra Kvæsthusbroen

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Inderhavnen set fra Knippelsbro mod nord

Slæbebåd med skib på vej mod broen. Til højre Asiatisk Kompagnis pakhus.

[Foto og tekst stammer fra...

Kaproning i Inderhavnen mellem Langebro og Knippelsbro set fra Kristiansgade

Til højre Pakhuse på Tyske Plads. Til venstre Knippelsbrogade 1-3 = Torvegade 2. Midt passagerfærgen Koldinghus.

[Foto...

Inderhavnen set fra Havnegade mellem Herluf Trolles Gade og Cort Adelers Gade mod Knippelsbro

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Inderhavnen set oppe fra Wilders Plads

Til venstre Havnegade med passagerbåd og Nyhavns Hoved.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling....

Vestindisk Pakhus set fra havnen

Den store bygning midt i billedet er Vestindisk Handels Pakhus, som opførtesunder Harsdorffs ledelse i årene 1780-81 og er bekendt...

3. Langebro, Christian IX's Bro, set fra Islands Brygge mod ejendommene Puggaardsgade - Christians Brygge

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

2. Langebro Langebrogade - Vester Voldgade

Til venstre Badeanstalten ved Langebro. Vester Voldgade 133, Langebros dampmølle. Set fra Kalvebod Bastion.

[Foto og tekst...

Broen mellem Bomløbet og Bommens vagt

Set fra vagt- og kaserneskibet Sjælland mod nord. I baggrunden i midten Frihavnen.

[Foto og tekst stammer...

Inderhavnen ved Havnegade set fra Strandgade 25 tidligere Asiatisk Plads

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Inderhavnen set fra havnen ud for Wilders Plads mod flådens leje

Til venstre svømmeflåderne for badeanstalten ud for Smaløen (Gammelholm) ved Nyhavns hoved, senere nordre ende af havnegade. Den lange lave...

Privatbankens bygning i Børsgade under opførelse set fra Christianshavn mellem Torvegade og Brogade

Til højre Børskanalen. Bygningen foran banken blev nedrevet 1904.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes...

Bomløbet, indsejlingen til Inderhavnen set fra Nordre Toldbod mod Orlogsværftet

Til højre havnevæsenets vagthus med angivelse af strømhastighed o.l. til venstre flydebroen til Holmen og bommens vagt. Til højre på...

Bomløbet ved indsejlingen til Inderhavnen set fra Søndre Toldbod ud mod yderhavnen

Til venstre den fra Nordre Toldbodplads udgående bro, med Told- og havnevæsenets vagthus, hvorfra alle ud- og indgående fartøjer, af...