1/8 Christianshavn, 2009

2/8 Christianshavn, 2009

3/8 Christianshavns Torv, Lagkagehuset, efter 1930

4/8 Christianshavns kvindefængsel, ca. 1909

5/8 Christianshavns Straffeanstalt, 1927-28

6/8 Prospekt af torvet og tugthuset på Christianshavn, ca. 1800.

7/8 Christianshavns Kvindefængsel, 1909

8/8 Lagkagehuset, 2010

beskrivelse

Lagkagehuset. Foto: Spild af Tid

Christianshavn / Christianshavn Station, (2000 - 2010), vinter

 • modernisme

global.comment_received

beskrivelse

Lagkagehuset. Foto: Spild af Tid

Christianshavn / Christianshavn Station, (2000 - 2010), vinter

 • lyskryds
 • venten
 • modernisme

its funny wall :D

global.comment_received

beskrivelse

Lagkagehuset, der blev opført på kvindefængslets grund.

(1930 - 1940), Arkitektur

 • forandring
 • Christianshavn Station

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), kvinder

 • straf

Det var her Dagmar Overby sad inde fra 1921

Dagmar Overby var en kvinde, der i 1920 blev dømt for at have ombragt en række småbørn, hun havde adopteret illegalt. Hun blev i folkemunde kaldet "Englemagersken", og hendes sag er både behandlet på Politihistorisk Museum og i bogen Danske Mord af Sarah von Essen.

global.comment_received

beskrivelse

Fængselskirken under nedrivning

(1920 - 1930), byplanlægning

 • optimisme
 • tro
 • forandring
 • Christianshavn Station

global.comment_received

beskrivelse

Prospekt af torvet og tugthuset på Christianshavn, ca. 1800. Institutionen blev oprettet som børnehus i 1662 og var oprindeligt et arbejdshus for fattige og vagabonderende børn. De indsatte børn fremstillede uniformer til hæren. Efterhånden blev stedet også brugt til voksne løsgængere og egentlige forbrydere, som man dog med en anordning fra 1708 prøvede at holde fra børnene. I 1742 blev der opført et rasphus på Børnehusets grund. Her kunne mandlige forbrydere indsættes til strafarbejde. Ordet rasp henviste til rivning af farvetræ, hvilket var et støvet og giftigt arbejde. Med en kancelliplakat fra 15. januar 1790 ændrede anstalten navn til "Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn" og fik i højere grad karakter af et egentligt fængsel.

(1800 - 1850),

 • Empati
 • Tvang
 • Byliv
 • straf
 • Christianshavn Station

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavns Kvindefængsel, 1909. Moderen med sit bortvendte ansigt har sit barn hos sig i cellen. Hun hækler og barnet har fået de tomme garntrisser som legetøj. I øvrigt er interiøret meget propert, og fotografen har sikkert fået bestilling på billedet, som skal vise de gode forhold i fængslet.

(1900 - 1910), familie

 • Empati
 • Tvang
 • straf
 • Christianshavn Station

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (2000 - 2010), mad

 • bageri

sejt!:D

global.comment_received

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

Mere fra samme billedalbum

Mere fra samme samling

Frelser Kirke, set fra Skt. Annægade, ca. 1850

Tegning af Heinrich Hansen

Vor Frelser Kirke set fra volden, 1881

Akvarel af C.V. Nielsen. Et lille vagthus og bygninger på Amagergade ses midt i billedet.

Gården i Torvegade 73, ca. 1920

Maleri af A.T. Henirchsen (1857-1942).

Brogade 1, Christianshavn, 1890'erne

Maleri af ubekendt

Vor Frelsers Kirke set fra vest, 1834

Maleri af N.C. Bruun

Rismøllen på Christianshavn, ca. 1905

Maleri af Edvard Weie

Udsigt fra havnen ved Børsgraven mod Christianshavn, ca. 1850

Til højre Christians kirke. Maleri af Vilhelm Kyhn

Tvangsarbejdsanstalt, Christianshavn, 1907

Gårdtur i Tvangsarbejdsanstalten for mænd ved siden af Kvindefængselet på Christianshavn. Christianshavns Torv, 1907. Foto: Orla Bock.

Christianshavn, ca. 1910

Børn afhentes pga. vanrøgt

Christianshavn, ca. 1910

"Sand-Thorvald" i sit hjem

Knippelsbro ca. 1920

Christianshavns Torv søndre husrække mod Store Torvegade

Husene blev revet ned 1898

Christianshavns Torv set fra Overgaden neden Vandet mod Store Torvegade

Til venstre Kvindefængslet og hjørnet af Dronningensgade. På torvet hestetrukne drosker.

Kvindefængslet på Christianshavns Torv

Celle for kvindelig straffefange med barn. Til højre fangevogterske.

Amagergade 11

Gården med beboere opstillet omkring gårdpumpen.