1/37 Knippelsbro, 2007

2/37 3. Knippelsbro under bygning

3/37 Knippelsbro, 2009

4/37 Ventende cyklister på Knippelsbro, 1948

5/37 Knippelsbro ca. 1920

6/37 Indsejlingen til Børsgraven set fra Christianshavn

7/37 1. Knippelsbro set fra Lille Torvegade

8/37 1. Knippelsbro set fra havnen ved Lille Torvegade. På broen figurerne af De fire Vinde. I baggrunden Navigationsskolen opført samme år. Til venstre hjørnet af Havnegade og Niels Juulsgade under opførelse.

9/37 Bolværksarbejder i anledning af opførelsen af den ny Knippelsbro set fra Børskanalen

10/37 2. Knippelsbro åbnet for gennemsejling

11/37 2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

12/37 Nedtagning af 2. Knippelsbro set fra Christianshavn

13/37 2. Knippelsbro set fra Lille Torvegade

14/37 2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

15/37 2. Knippelsbro set fra ca. Brogade mod Slotsholmsgade

16/37 2. Knippelsbro åben for gennemsejling set mod Havnegade

17/37 Dampskibet Uranienburg på grund mellem 2. Knippelsbros broklapper

18/37 Bolværksarbejder i forbindelse med bygningen af 3. Knippelsbro

19/37 3. Knippelsbro under bygning

20/37 3. Knippelsbro under bygning set fra 2. Knippelsbro

21/37 2. Knippelsbro under nedbrydning set mod Christianshavn

22/37 Den flag- og gransmykkede 3. Knippelsbro på åbningsdagen

23/37 2. Knippelsbro under bygning

24/37 2. Knippelsbro under bygning set mod Slotsholmsgade fra den 1. Knippelsbro

25/37 2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

26/37 2. Knippelsbro lige efter fuldførelsen

27/37 1. Knippelsbro set fra havnen mod Christians Kirke

28/37 2. Knippelsbro set mod Slotsholmsgade

29/37 1. Knippelsbro set oppe fra Gammelholm

30/37 2. Knippelsbro under bygning i Slotsholmsgade

31/37 Knippelsbro, 1938

32/37 Knippelsbro oplukket, 1910

33/37 Cykler på Knippelsbro, 1940

34/37 Trængsel på gammel Knippelsbro, ca. 1900

35/37 Torvegade, ca. 1850

36/37 Knippelsbro, 2009

37/37 Havnebusstop ved Knippelsbro, 2010

beskrivelse

Foto fra WikiMedia Commons. Foto: Mahlum

Christianshavn / Christiania, (2000 - 2010), Trafik

 • Hverdagsstemning

global.comment_received

beskrivelse

I forgrunden 2. Knippelsbro. Yderst til højre skimtes Brogade 3. Broen er åben for gennemsejling.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

ham den grønne mand er seeej!!

jeg er sejere end dig

i love this place! it is asome!! Liiva and Signe from Latvija:):):):):):):)

global.comment_received

beskrivelse

Foto: Spild af Tid

Christianshavn / Christianshavn Station, (2000 - 2010), havn

 • regnvejr

global.comment_received

beskrivelse

Mandlige og kvindelige cyklister i vente på Knippelsbro.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1940 - 1950), cykler

 • flugt

hej kul att vara hær cissi

Ah ja, i baggrunden ses det gamle pakhus som blev nedrevet til fordel for 'Ørkenfortet'.

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1920 - 1930), Trafik

i liked it so much :) this is so entertained :)

global.comment_received

beskrivelse

Nederst til højre Knippelsbro. I midten Phønixpynten med sukkerraffinaderiet Phønix (oprettet 1657 af Det Afrikanske Kompagni)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), havn

 • Kul

global.comment_received

beskrivelse

På broen De fire vinde.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), Trafik

 • målbevidst
 • adgang

global.comment_received

beskrivelse

Den på billedet viste bro var en hejsebro, der stammede fra en i året 1816 af havnebygmester Halkier foretagen ombygning. Broens portformede overbygninger var prydede med fire i træ udskårne, 3 alen høje statuer af de fire vinde. Gennemsejlingsåbningen var 16 alen bred. Nedbrudt år 1869. Den første mellem København og Christianshavn opførte bro blev bygget og taget i brug år 1620. (Mariboe)

Christianshavn / Christiania, (1850 - 1900), vand

 • Glæde

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

det her har jeg ikke set siden jeg var lille

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Broen blev omhyggeligt adskildt i enkelte store dele og derefter transporteret ud til sluseværket i Kalvebodstrand, hvor den blev oplagt til eventuel senere anvendelse. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Broen åbnede for færdselen 1.september 1869. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Tirsdag morgen den 22. maj kl. 6.30, da dampskibet Uranienburg ville sejle gennem broen, drev den stærke søndenstrøm den store dampers forstavn mod bolværket ud for De danske Dampmøllers mølle. Et øjeblik efter stod Uranienburg urokkeligt fast i havnens mudder spærrende sejlløbet og umuliggørende al færdsel over broen, hvis klapper ikke vare til at få ned. Først kl. 16.30 om eftermiddagen lykkedes det at få damperen ud af klemmen. På grund af broens uheldige beliggenhed i forhold til strømmen i havnen var den art kalamiteter ret almindelige. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

I forgrunden en muddermaskine. Den 20. juli 1900 blev om broens bygning mellem Kommunen og Havnevæsenet truffet en overenskomst, hvorved også afgjordes følgende dermed i forbindelse stående forhold, at bolværkerne langs Børsgade skulle rykkes 9 alen ud (hvorved gaden blev 30 alen bred). Kystlinierne langs begge sider af havneløbet reguleres ved bortskæring af Phønixpynten, pynten ud for Brogade samt en strimmel af Asiatisk Kompagnis gamle plads m.m.. Sidstnævnte bortskæring medførte at den store ejendom, der vendte to høje gavle ud mod havnen, måtte ofres. På denne eller de to naboejendommes grund stod i det syttende århundrede kongens toldbod, der i Christian IV's tid blev tilskødet tolderen Jonas Heinemarke, og siden Hans Knip. Resten af Brogade blev først senere bebygget. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

I forgrunden 2. Knippelsbro.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre 2. Knippelsbro. Længst til venstre Phønispynten og De danske Sukkerfabrikkers nye bygning under opførelse i gården bag Slotsholmsgade 18. Forarbejderne til broens bygning påbegyndtes den 21. december 1905. Gennemsejlingsåbningen er 35 alen og broens bredde 20 alen. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1900 - 1910), skibe

Dumme stupide gamle politikkere som garanteret har sørget for den smukke bro blev pillet ned og en grim grim en sat op istedetfor!... lige så dumme som de politikkere idag.... øv hvor er det trist!... anede ikke Knippelsbro har været så smuk... :(

global.comment_received

beskrivelse

.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

I baggrunden til højre sukkerraffinaderiet Phønix (opført 1657) og til højre for disse bygninger hjørnet af Slotsholmsgade og Kristiansgade. Spørgsmålet om tilvejebringelsen af en ny og tidssvarende forbindelse mellem Slotsholmen og Christianshavn havde gennem mange år været drøftet inden for de i sagen implicerede kredse, da grosserer Adolph og etatsråd Broberg den 22. januar 1857 tilstillede kommunalbestyrelsen et andragende der gik ud på nødvendigheden af en ny bro mellem København og Christianshavn. Sagen blev optaget til behandling, men meningerne om den fremtidige bros konstruktion, udseende og beliggenhed vare meget delte. Endelig den 24. juli 1867 afsluttede indenrigsministeren kontrakt med Burmeister & Wain, som for en betaling af 352.400 rdl. = 704.800 kr. skulle levere broen færdig til brug d. 1. juli 1869. Arbejdet blev påbegyndt d. 21. marts 1868, og broen blev åbnet for færdselen d. 1. sept. 1869. Broens længde var 144 alen, bredden 15 alen og gennemsejlingsåbningen 27,5 alen. Den samlede udgift ved broens bygning androg 747.400 kr. Broen blev igen nedbrudt år 1909. (Mariboe)

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre De danske Sukkerfabrikkers bygninger.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Set mod Slotsholmsgade. Til venstre i baggrunden 1. Knippelsbro.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

I midten Christianshavns dampmølle.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), kirke

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Sukkerraffinaderiet Phønix med den nyopførte bygning mod Slotsholmsgade. Til højre Nationalbanken for enden af gaden.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

 • skorsten

global.comment_received

beskrivelse

Broen åben for gennemsejling. Mellem Brogade og Torvegade Den Ancherske gård.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Indre By / Havnen, (1930 - 1940), vand

global.comment_received

beskrivelse

Indre By / Havnen, (1900 - 1910), Trafik

 • Ubeslutsomhed

global.comment_received

beskrivelse

Mandlige og kvindelige cyklister på Knippelsbro.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1930 - 1940), cykler

 • flugt
 • knippelsbro

global.comment_received

beskrivelse

Mandlige og kvindelige cyklister på Knippelsbro.

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), mænd

 • Byliv
 • Glæde
 • cyklister
 • knippelsbro

global.comment_received

beskrivelse

Ruin efter pakhusbrand ved Knippelsbro og Christianskirken på hjørnet af Torvegade. Maleri af Emanuel Larsen

Christianshavn / Christianshavn Station, (1850 - 1900), kirke

global.comment_received

beskrivelse

Foto: Spild af Tid

Indre By / Havnen, (2000 - 2010), vinter

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Strandgade, (2000 - 2010), havn

 • busser

global.comment_received

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

Mere fra samme billedalbum

Mere fra samme samling

Frelser Kirke, set fra Skt. Annægade, ca. 1850

Tegning af Heinrich Hansen

Vor Frelser Kirke set fra volden, 1881

Akvarel af C.V. Nielsen. Et lille vagthus og bygninger på Amagergade ses midt i billedet.

Gården i Torvegade 73, ca. 1920

Maleri af A.T. Henirchsen (1857-1942).

Brogade 1, Christianshavn, 1890'erne

Maleri af ubekendt

Vor Frelsers Kirke set fra vest, 1834

Maleri af N.C. Bruun

Rismøllen på Christianshavn, ca. 1905

Maleri af Edvard Weie

Udsigt fra havnen ved Børsgraven mod Christianshavn, ca. 1850

Til højre Christians kirke. Maleri af Vilhelm Kyhn

Tvangsarbejdsanstalt, Christianshavn, 1907

Gårdtur i Tvangsarbejdsanstalten for mænd ved siden af Kvindefængselet på Christianshavn. Christianshavns Torv, 1907. Foto: Orla Bock.

Christianshavn, ca. 1910

Børn afhentes pga. vanrøgt

Christianshavns kvindefængsel, ca. 1909

Christianshavn, ca. 1910

"Sand-Thorvald" i sit hjem

Christianshavns Torv søndre husrække mod Store Torvegade

Husene blev revet ned 1898

Christianshavns Torv set fra Overgaden neden Vandet mod Store Torvegade

Til venstre Kvindefængslet og hjørnet af Dronningensgade. På torvet hestetrukne drosker.

Kvindefængslet på Christianshavns Torv

Celle for kvindelig straffefange med barn. Til højre fangevogterske.

Amagergade 11

Gården med beboere opstillet omkring gårdpumpen.