1/10 Lynetten

2/10 B & W's værft på Refshaleøen

3/10 Dieselmotorskibet Selandias prøvesejlads i Øresund, 4. Februar 1912

4/10 Det danske udvandrerskib United States i flydedok på B & W på Refshaleøen

5/10 Refshaleøen, 2009

6/10 Refshaleøen, 1979

7/10 Refshaleøen, 2009

8/10 Husbåd på Refshaleøen, januar 2009

9/10 Husbåd på Refshaleøen, 2009

10/10 Motorcykel på Refshaleøen, januar 2009

beskrivelse

Renseanlægget Lynetten på Refshaleøen var Københavns Kommunes dyreste anlægsarbejde, da det stod færdigt i 1980. Lynetten er et mekanisk/biologisk rensningsanlæg. Anlægget modtager spildevand fra hele København. Spildevandet renses ved hjælp af slambassiner, riste, iltningstanke og filterpresseanlæg

Christianshavn / Holmen, (1980 - 1990), undergrund

global.comment_received

beskrivelse

Interiør med den store damphammer

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Christianshavn / Holmen, (1900 - 1910), industri

global.comment_received

beskrivelse

Bygget på B&W på Refshaleøen i november 1911

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Østerbro / Nordhavn, (1910 - 1920), vand

Så gik de 100 år

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Christianshavn / Holmen, (1910 - 1920), vand

  • ind og ud

global.comment_received

beskrivelse

Det Kgl. Teaters lagerhaller. Foto: Spild af Tid

Christianshavn / Holmen, (2000 - 2010), vinter

nå nå

global.comment_received

beskrivelse

Et udendørs pladelager på B&W's skibsværft på Refshaleøen.

Christianshavn / Holmen, (1970 - 1980), vinter

global.comment_received

beskrivelse

Foto: Spild af Tid

Christianshavn / Holmen, (2000 - 2010), industri

  • Møgvejr

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Holmen, (2000 - 2010), havn

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Holmen, (2000 - 2010), havn

global.comment_received

beskrivelse

Christianshavn / Holmen, (2000 - 2010), skibe

  • kanal
  • motorcykel

global.comment_received

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

Mere fra samme billedalbum

Mere fra samme samling

Lynetten

Slambassiner på Renseanlæg Lynetten på Refshalevej, 1990. Lynetten er et mekanisk og biologisk rensningsanlæg. Anlægget modtager spildevand fra hele København....

Slambassiner på renseanlæg Lynetten, ca. 1990

Søofficer, ca. 1805

Søofficer. Håndkoloreret stik af J. Rieter, ca. 1805 fra serien: Danske Nationale Klædedragter. Der er tale om let karikerede gengivelser...

Refshaleøen, 1979

Et udendørs pladelager på B&W's skibsværft på Refshaleøen.

Bodenhoffs Plads, ca. 1915

Hambroes Plads set fra Bodenhoffs Plads. Til venstre Rismøllens Pakhus, til højre Rismøllen. I baggrunden bygninger på Arsenaløen

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Det danske udvandrerskib United States i flydedok på B & W på Refshaleøen

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Nyholms vagts landfacade

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Nyholms Vagt

Under kronen, set fra øen Elephanten.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling...

Nyholms Vagts landfacade

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Nyholm

Den første danske undervandsbåd Dykkeren ved kajen. Søminekorpsets værkstedsbygning på Nyholm i kanalen over for Charlotte Amalies Bastion.

Nyholms beddinger

Set fra vest.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i...

Batteriet Sixtus

Mindestøtten for kaptajn Schrødersee set mod Langelinie.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne...

Nyholm og Quintus bastionen

Set mod nord. Til venstre Spanteloftsbygningen.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling...

Frederiksholm

Radiotelegrafstationen. Opført 1909. Masten er 65 m. høj.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling....