1/37 Rundetårn, set fra Regensens gård, ca. 1840.

2/37 Udsigt fra Rundetårn, ca. 1840

3/37 Krystalgade set fra hjørnet af Peder Hvitfeldts Stræde

4/37 Krystalgade set fra ved synagogen mod Rundetårn med observatoriet

5/37 Rundetårns sneglegang

6/37 Rundetårn med stillads under reparation

7/37 Regensen set fra Købmagergade med fløjen mod Krystalgade

8/37 Regensgården med Rundetårn i baggrunden

9/37 Regensens gård set oppefra mod Rundetårn

10/37 Store Kannikestræde, ca. 1830

11/37 Krystalgade fra hjørnet af Fiolstræde mod Købmagergade

12/37 Krystalgade set fra Nørregade

13/37 Krystalgade fra hjørnet af Peder Hvidtfeldts Stræde mod Købmagergade

14/37 Rundetårns portal set fra Købmagergade

15/37 Rundetårn set fra Købmagergade mellem Krystalgade og Kultorvet

16/37 Købmagergade mellem Kronprinsensgade og Rundetårn

17/37 Regensen set fra Landemærket

18/37 Interiør fra Regensens gård under opførelse af et gammelt skuespil

19/37 Regensens gavl mod Købmagergade ved Store Kannikestræde

20/37 Indgangen til buegangen i Regensen fra Krystalgade

21/37 Regensen set fra Trinitatis Kirkeplads

22/37 Regensens gavl mod Store Kannikestræde nytårsnat 1900

23/37 Regensens hovedport mod Store Kannikestræde

24/37 Regensen efter ombygningen i 1908

25/37 Trappeopgang i Regensen

26/37 Regensen

27/37 Landemærket set mod Rundetårn

28/37 Store Kannikestræde set mod Købmagergade

29/37 Rundetårn set fra hjørnet af Skindergade og Niels Hemmingsens Gade

30/37 Store Kannikestræde set mod nr 6 og Regensen

31/37 Udsigt fra Rundetårn mod Frue Kirke

32/37 Flyttescene ved Rundetårn, ca. 1900

33/37 Krystalgade, 1870

34/37 Landemærket, ca. 1915

35/37 Købmagergade med posthuset og Rundetårn, sidste halvdel af 1800-tallet

36/37 Miniatureportræt af Ole Rømer, ca. 1705

37/37 Lokum i Rundetaarn

beskrivelse

Akvarel af H. G. F. Holm.

Indre By / Rundetårn, (1800 - 1850), uddannelse

 • Fascination
 • kollegium

global.comment_received

beskrivelse

Akvarel af H. G. F. Holm: Udsigt fra Rundetårn til Vesterbro. I midten Frue Kirke og Universitetet. I baggrunden Frederiksberg slot.

Indre By / Rundetårn, (1800 - 1850),

 • højdeskræk
 • Glæde
 • bygninger

Mange af akvarellerne og stikkene fra Guldaldertidens København er utrolig smukke. Kunne I ikke uploade dem i en noget højere pixel-størrelse. De er p.t. ret små og lader slet ikke billederne komme til deres ret. Så kunne man også evt printe ud el.lign. Især de billeder som ikke findes i reproduktioner som kan købes.

Kære anonym, vi kan beklageligvis ikke vise billederne i højere opløsning på VÆGGEN, da det ville gå ud over hastigheden. Men du er velkommen til at henvende dig til museets Billedarkiv, hvis du vil se nærmere på bestemte billeder eller evt. købe dem i højere opløsning. mvh Sarah Giersing

global.comment_received

beskrivelse

I midten Regensen. På hjørnet to studenter eller skoledrenge.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

Bare en rettelse: Gadenavnet staves "Peder Hvitfeldts Stræde", altså uden det ene d. Det er væsentligt i søgninger. Mvh.

Hermed rettet - tak for hjælpen!

global.comment_received

beskrivelse

Rendesten og glarmesterskilt.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

skæg væg og sjov torv

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

Den ved Regensens opførelse; i årene 1618-23; liggende kirke, blev allerede år 1756, formedelst brøstfældighed,aldeles nedbrudt og af ny opført. Den gamle prædikestol og alteret bleve igen opsatte som antikviteter. År 1908 blev stueetagen i den mod Købmagergade vendende facade samt i gavlpartierne for fløjene mod Store Kannikestræde og Krystalgade, nedbrudt i hele længden, og ombygget til passage for fodgængere. Det tidligere ud for Regensen liggende fortov, blev tillagt kørebanen, som derved, på dette meget smalle sted, fik en længe tiltrængt udvidelse. Samme år 1908, blev den i regensgårdens vestre ende liggende Trinitatis præstegård nedbrudt, og på stedet opført en flere etager høj ny regensfløj, ligesom fløjen mod Krystalgade samtidig blev betydeligt forlænget. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre ses den, såvel i poesi som i prosa, så ofte omtalte store gamle lind, under hvis krone regensianerne gennem adskillige generationer har samledes i festligt lag for under sang og tale at tilbringe nogle glade aftentimer. I baggrunden Rundetårn. Den latinsk-hebraiske indskrift på tårnet, der på godt københavnsk udlægges til 'Krins, krans Christian firtal', lyder i oversættelse omtrent således 'Herre! Indgyd kongens, Christian IV's hjerte tro og retfærdighed. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

Midt i billedet ses den af regensprovst A.C. Hviid år 1785 plantede lind, som endnu hvert år den 12. Maj samler regensens alumner ved en fest inden for de røde mure, ved hvilken den skønne gamle Fru Linds fødselsdag ved taler og sang fejres på den festligste måde. Efter at først alle regensianerne, med regensprovsten i spidsen, i højtideligt optog har overbragt den gamle dame de hjerteligste lykønskninger, og alle trykket den i den behandskede hånd den i dagens anledning er blevet forsynet med, samles man under dens krone til det traditionelle traktement, kaffe og likør. Mange gamle regensianere husker dagen og aflægger en lille visit; med hatten ærbødigt i hånden trykker de den ærværdige gamle frues hånd, idet de udtaler ønske om at den endnu i mange år må få lov til at udbrede sin skønne skyggende krone over regensens sønner, og at den stadig, år efter år, må vedblive at være det skønne midtpunkt for regensens glade og hyggelige gode, gamle studenterliv. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

Linden har alle dage været en ugift skønjomfru og bør retteligen tituleres Frk. Lind.

global.comment_received

beskrivelse

Regensgården med Linden - i baggrunden Rundetårn. C. F. Christensen,

Indre By / Rundetårn, (1800 - 1850), Arkitektur

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

I midten Zoologisk Museum opført 1865-70. Åbnet 16. November 1870.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

Til højre Regensen.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

I forgrunden til højre hjørnet af Klareboderne. I midten med tre frontoner Vajsenhuset (flyttet 1874). Til venstre Postgården.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

jeg elsker københvn

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

hej vad fint

Home sweet home!

smukt!:)

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

Regensen eller Collegium Regium er stiftet af kong Christian IV, til bolig for 100 studenter. Grunden blev lagt år 1618 og bygningen stod færdig år 1623. Regensen er i årenes løb flere gange udvidet og delvis ombygget. Den på billedet viste facade mod Købmagergade blev år 1908 delvis nedbrudt og ombygget. Før Regensen blev bygget lå kansleren Johan Friis gård på grunden. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

Interiør fra det gamle ligbærerkontor til venstre i porten mod Store Kannikestræde. I vægskabet til højre for vinduet opbevares ligbærerdragterne.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

Første gade til venstre Lille Brøndstræde.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Borchs Kollegium med studenter foran huset. Borchs Kollegium eller Collegium Mediceum er stiftet af den ansete videnskabsmand og læge Oluf Borch, som med dette formål for øje købte en gammel forfalden professorbolig i Store Kannikestræde, lod den nedrive og lod en stor statelig bygning opføre til bolig for 16 'gudsfrygtige og lærde studentiosi'. Den 29. juli 1689 undertegnede han fundatsen, men inden hans plan var helt udført, bukkede han under for en smertefuld blærestenssygdom (den 13. Oktober 1690). Et halvt års tid efter blev kollegiet højtideligt indviet. I kollegiets raritetskammer opbevares i en sølvæske den blæresten, som havde 'voldet Borch døden'. På æskens låg havde Kingo sat følgende vers: "Her er den mordersten, der stak med dødens fork, og jog til graven vor udødelige Borch. Den lærde verden fik derved et hjertemeen; gak læser, gak og græd, om du est selv est sten". Ved Københavns store brand år 1728 blev kollegiet helt ødelagt. Bygningen blev dog atter genopført men langt fra så rigt udstyret som tidligere. År 1807 blev kollegiet atter ødelagt ved englændernes bombardement. Den på billedet viste bygning er opført år 1824. Sølvæsken med stenen gik tabt ved branden 1728. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Elers Kollegium

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

global.comment_received

beskrivelse

Flyttescene (satire)

Indre By / Rundetårn, (1900 - 1910),

 • action
 • flytning

global.comment_received

beskrivelse

Bemærk, at gaden stadig har rendestene og altså endnu ikke er blevet kloakeret.

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

 • bygninger

global.comment_received

beskrivelse

Reklame for Fjerrenseriet Harald Cohn

Indre By / Rundetårn, (1910 - 1920), arbejde

 • kamp
 • Renseri
 • Reklame

jeg har været i hust hos harald cohn datter maggie fritche på frederiksberg

Spændende, hvis du har fotos eller erindringer derfra, er du meget velkommen til at dele dem herinde på VÆGGEN.

global.comment_received

beskrivelse

Ukendt kunstner

Indre By / Rundetårn, (1850 - 1900),

 • Byliv

hej

:D

global.comment_received

beskrivelse

Sandsynligvis fremstillet af enken efter Rømers død i 1710 efter Wolffgangs stik. Ole Rømer (1644-1710) er mest kendt som opdager af lysets tøven og som professor i astronomi, men han bestred også embeder som borgmester og politidirektør i København, hvor han også var involveret i omlægning af kloakker og rendestene, gadebelysning, bygningsregulering og sociale reformer.

Indre By / Rundetårn, (1700 - 1800), magt

 • astronomi

global.comment_received

beskrivelse

I Rundetaarn findes 2 toiletter, eller, som man kaldte dem i de historiske kilder, ”priveter”, ”lokumer” eller ”retirader”. Begge er originale og stammer helt fra tårnets opførelsestidspunkt 1640-41. Det ene findes i øverste etage i den nuværende lejlighed og den anden ud for bibliotekssalen halvvejs oppe i tårnet. Lokummet – ved bibliotekssalen, kan man nu opleve som gæst i Rundetaarn.

Det er dog ikke til brug, men gå der ind og sæt dig på det nylavede ”gamle” sæde og tænk på, at her har alle de kendte mennesker fra 1600-tallet frem til 1861 siddet før dig. Af de meget kendte mennesker kan jeg nævne: Ole Rømer, Ludvig Holberg, B.S. Ingemann og H.C. Ørsted. Mange andre af Universitetsbibliotekets brugere har været her, bl.a. ved vi, at H.C.Andersen ofte besøgte universitetsbibliotekar Rasmus Nyerup på biblioteket – han har altså flere gange siddet lige netop her og spekuleret på livets genvordigheder.

Kik op på den hvælvede loft og se hvordan nikotinen trænger ud gennem kalken. Piberygning har været en almindelig aktivitet, medens man forrettede sit ærinde.Fra hvert af de to lokummer fører en kanal i muren ned under Rundetaarn til en latringrube på ca. 12 kubikmeter. Denne kule har været så tilpas stor at der gik 50 år før den skulle tømmes. Derfor kunne man tilmure gruben, således at stanken i kælderrummet ikke voldte problemer der. Til gengæld var stanken fra lokummerne oppe i tårnet næsten uudholdelig.I 1816 findes en historisk beretning om observator Phil, der måtte afgive et værelse til Professor Schumacher. Selveste universitetets rektor Wolf synede Observatoriet og hans beskrivelse er bevaret i konsistoriets kopibog. Her kan man læse: …….”Da et andet Lidet Værelse, som han (Pihl) forhen har havt til Sovekammer, baade har et meget indskrænket Rum, og mangler desuden anden Lysning end den, som kan haves igiennem et lidet Vindue, anbragt i Døren, der nu … gaaer ud til et Pulterkammer, som har været til fælleds Brug for Observatorerne, og tienne tillige som Giennemgang til et der værende Locum, hvilken Lysning end meere, formindsker ved det i Pulterkammeret og stablede Brænde og en deel Skramlerier, end uskikket til det Arbeide, som mueligt der kunde forefalde” .

Wolf vidste at lokummets stank ikke kunne forhindres, og hans forslag var at anbringe dobbelte døre: ”Ogsaa døren til Pulterkammeret maatte nødvendigen giøres dobbelt, formedelst det bagvedværende Locum – der foraarsager, at man undertiden er nødsaget til at sætte Pulterkammerets Vindue aabent, for i forstuekammeret, saa meget mueligen at være befriet for den fra bemeldte Locum kommende Stank, og derved foraarsages den meest voldsomme Træk, der med den øvrige Ubehagelighed næppe vil kunde hæves uden ved en dobbelt Dør.I 1812 var vandkanalerne fra Observatoriet og biblioteket blevet renset og latringruben tømt. Portner Hansen måtte betale i alt 53 rigsdaler for denne besværlige opgave.I 1865 blev Rundetaarn nøje gennemgået af en kommission, dels skulle forberede kommende reparationer af tårnet, I konsistoriets betænkning kan man læse:

Ved det forrige Bibliotekslocale og Beboelsesleiligheden i Taarnets øverste Deel er anbragt en Ritirade, hvorfra Excramenter igjennem en Huulhed i Taarnet falde ned i en Grube som er anbragt i Jorden ved Taarnets Fod. Efter sigende skal denne Retirade ikke være renset i de sidste 50 til 60 Aar, men en saadan Rensning maa ansees for aldeles nødvendig, samtidig med en Hovedreparation af Taarnet.I 1902 blev der indrettet vandskyllende toilet i Rundetaarn og de gamle lokummer blev ikke anvendt mere. Men først i 1921 blev der brudt hul ned til den underjordiske latringrube og en arbejdsmand lempede i alt 9 vognlæs formuldet latrin op af hullet og kørt bort. Latrinkulen bruges i dag til at opbevare gipsmodeller af portalen, samt for lager at nye gule flensborgsten til reparationer af sneglegangens gulv.


Lokummerne er intakte og en af disse kan nu ses – og opleves!


Indre By / Rundetårn, (2000 - 2010),

major and biplob

global.comment_received

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

Mere fra samme billedalbum

Mere fra samme samling

Gammel Mønt 32, 1907

Barn ved vandpost og retirade i baggården

Wismars Gang, 1907

Wismars gang, 1907

Miniature-portræt af Johan Herman Wessel (1742-85)

Miniature-portræt af Johan Herman Wessel (1742-85). Kunster: Jens Juel, kobberstikker: Clemens. Wessel var en satirisk digter, der indvandrede fra Oslo...

Maleri af to dværge, ca. 1795

Maleri af Jens Juel. Maleriet forestiller den i København velkendte jødiske mandsling Obligeert, der solgte piskebånd, her stillet sammen med...

Pjaltenborg, Åbenrå 1877

De hjemløse på Pjaltenborg. Karikaturtegning af P.C. Klæstrup. Under tegningen står: "I Borgen boede der en Flok/ Lazarusser, det veed...

Antonigade 20, 1898

Trappehus af træ, Foto af Frederik Riise

Vognmagergade, ca. 1908

Vognmagergade. Interiør fra kælderbeværtningen Nordpolens dameværelse med damer. Lukket juli 1913.

Vognmagergade, 1908

Folkemængde fotograferet ved Café Vladivostok på hjørnet af Vognmagergade og det nu forsvundne Store Brøndstræde, 1908. Den østeuropæiske indvandring til...

Kultorvet, 1899

Den kendte original Jomfru Tidsfordriv på Kultorvet. Fotografi af Peter Elfelt

Kultorvet, 1899

En beskrivelse af originalen Jomfru Tidsfordriv.

Hauser Plads ca. 1885

Udsigt over Hauser Plads fra Jacobs glaspusteri Hauser Plads 14. I forgrunden lygtehus og slange i sprit. På pladsen heste...

Soldins Stiftelse set fra Dyrkøb - Fiolstræde

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle...

Gothersgade 41

Udsigt fra taget på ejendommen Gothersgade 41 mod Rundetårn over tage i Møntergade, Vognmagergade, Store- og Lille Brøndstræde og Landemærket.

Brøndstræde

Folk på gaden

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i...