1/32 Greenpeace skib i byen i anledning af Klimatopmødet, december 2009

2/32 Københavns Havn, ca. 1960

3/32 Rysensteen Søbadeanstalt

4/32 Rysensteens Badeanstalt ved Langebro

5/32 Inderhavnen 1788

6/32 Daglejer, ca. 1800

7/32 Vagthavende matros, ca. 1810

8/32 Johan Christian Schrödersee

9/32 Kvæsthusbroen, 1929

10/32 Københavns Havn ca. 1900

11/32 Kvæsthusbroen, 1895

12/32 Udsigt over yderhavnen fra Langeliniepavillonen

13/32 Inderhavnen mellem Kvæsthusbroen og Toldbodbommen set mod Flådens leje og Nyholm fra Kvæsthusbroen

14/32 Inderhavnen set fra Knippelsbro mod nord

15/32 Inderhavnen set fra Havnegade mellem Herluf Trolles Gade og Cort Adelers Gade mod Knippelsbro

16/32 Inderhavnen set oppe fra Wilders Plads

17/32 Inderhavnen ved Havnegade set fra Strandgade 25 tidligere Asiatisk Plads

18/32 Inderhavnen set fra havnen ud for Wilders Plads mod flådens leje

19/32 Bomløbet, indsejlingen til Inderhavnen set fra Nordre Toldbod mod Orlogsværftet

20/32 Bomløbet ved indsejlingen til Inderhavnen set fra Søndre Toldbod ud mod yderhavnen

21/32 Inderhavnen set fra Brogade mod Børskanalen med store sejlskibe

22/32 Inderhavnen mellem Langebro og Knippelsbro set fra Langebro

23/32 Inderhavnen vest for Langebro set fra Kalvebod Bastion i Christianshavns Vold

24/32 Arbejdere i tunnelen under inderhavnen fra Havnegade til Gammel Dok

25/32 Søndre Toldbod plads set mod nord

26/32 Havnevæsenets færge, Lynilden, for personalet til Orlogsværftet ved færgelejet ved brohovedet til inderhavnen set fra den indvendige side

27/32 Nordre Toldbod

28/32 Inderhavnen mellem Langebro og estakaderne

29/32 Havnen, ca. 1875

30/32 Havnen, 1875

31/32 Københavns Havn, ca. 1800

32/32 Udsigt fra havnen mod Nyhavn, ca. 1840

beskrivelse

Foto: Spild af Tid

Indre By / Havnen, (2000 - 2010), Konflikt

 • kamp
 • klima

sara er sej!!!!!!!!!

global.comment_received

beskrivelse

Indre By / Havnen, (1960 - 1970), vand

 • flugt

global.comment_received

beskrivelse

Rysensteen Søbadeanstalt, akvarel af H.G.F. Holm, 1835. I baggrunden Langebro og Christianshavn.

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), havn

 • hygiejne

Dejligt billede; men der mangler mål i underteksten. Med venlig hilsen, Charlotte Paludan

Kære Charlotte. Jeg sender dit spørgsmål videre! mvh Merete

Kære Charlotte Paludan. Hjælpsomme Klaus Nielsen fra vores billedarkiv har fundet de præcise mål: 16,7 cm x 25,1 cm og billedet stammer fra Grosserer L. E Windings Samling. Vh. Merete

global.comment_received

beskrivelse

Rysensteens badeanstalt ud for Rysensteens Bastion ved Langebro set fra havnen mod nordvest. I baggrunden i midten Store Kongens Mølle på Schacks Bastion.

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), havn

 • hygiejne

global.comment_received

beskrivelse

Inderhavnen, set fra Nordre Toldbod. Til venstre aftaklede orlogsskibe. Midtfor to orlogsskibe under udrustning. Til højre agterspejlene af logiskib. Vestindisk pakhus. Af Erik Paulsen.

Indre By / Havnen, (1700 - 1800), skibe

 • pakhuse

global.comment_received

beskrivelse

Daglejere eller sjovere, som de blev kaldt i datiden var personer, der ernærede sig ved tilfældigt arbejde, især ved Holmens skibsværft eller ved havnen.Tegnet af Johannes Senn og stukket af G.L. Lahde.

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), arbejde

 • daglejer

global.comment_received

beskrivelse

Håndkoloreret stik fra samlingen "Klædedragter i København", udg. 1817-20. Kunsteren var Johannes Senn og kobberstikkeren G. L. Lahde. Der er tale om let karikerede gengivelser af typiske typer og klædedragter i København omkring år 1800.

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), militær

 • uniform

global.comment_received

beskrivelse

Jens Juel: Portræt af generaladjudant og kaptajn i søetaten Johan Christian Schrödersee (1756-1801). Stukket af G. Hass. Efter 1795

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), magt

 • stik

global.comment_received

beskrivelse

Havneløbet set fra DFDS's Hovedkontors tag, februar 1929

Indre By / Havnen, (1920 - 1930), skibe

 • is

global.comment_received

beskrivelse

Københavns Havn.

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

 • facader
 • damp
 • nybyggeri

global.comment_received

beskrivelse

Udflugts- og fragtbåde ved Kvæsthusbroen.

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

 • anstrengelse
 • damp

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Lynetten. Til højre Refshaleøen. I midten udflugtsbåden Sverige.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Østerbro / Nordhavn, (1900 - 1910), vand

 • udsigt

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Slæbebåd med skib på vej mod broen. Til højre Asiatisk Kompagnis pakhus.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1910 - 1920), skibe

 • anstrengelse
 • slæbebåd

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1900 - 1910), havn

 • udsigt
 • gadelygte

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Havnegade med passagerbåd og Nyhavns Hoved.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1900 - 1910), skibe

 • udsigt

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

 • udsigt
 • Kul

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre svømmeflåderne for badeanstalten ud for Smaløen (Gammelholm) ved Nyhavns hoved, senere nordre ende af havnegade. Den lange lave bygning med to tage til venstre er mastearbejdshuset.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Til højre havnevæsenets vagthus med angivelse af strømhastighed o.l. til venstre flydebroen til Holmen og bommens vagt. Til højre på brohovedet ligger havnevæsenets vagthus, hvorfra ethvert forbipasserende skib eller fartøj bliver anråbt, og man opgiver navn, hjemsted og bestemmelsessted. Den mellem brohovederne over indløbet udlagte bro er en flydebro, som hver dag efter arbejdstidens ophør på Orlogsværftet kl. 4--5 eftermiddag udlagt til passage for værftets arbejdere (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1910 - 1920), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre den fra Nordre Toldbodplads udgående bro, med Told- og havnevæsenets vagthus, hvorfra alle ud- og indgående fartøjer, af enhver størrelse kontrolleres. Til højre broen til Orlogsværftet (Nyholm) med Bommens Vagt, hvor erhver passerende overfor værftets politi må legitimere sig, samt bevise sit lovlige ærinde; vedkommendes navn bliver derefter, såvel ved ind som ved udpassagen, noteret, og rapport indsendt til ekvipagemesterens kontor, under hvilken afdeling politistyrken sorterer. (Maribo)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1900 - 1910), skibe

 • dønning
 • bølger

global.comment_received

beskrivelse

I forgrundet bovstryd.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), havn

 • sejl

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre Tøjhusets bygninger og Kristiansgade

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), havn

global.comment_received

beskrivelse

I forgrunden den dækkede Vej med Kikkurrens vagthus. I baggrunden til venstre Gasværkshavnen og til højre huse i Vesterbros gader. I havneløbet estakader.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

global.comment_received

beskrivelse

Den ældste del af tunnelen byggedes i 1850'erne af et engelsk selskab som imidlertid satte en mængde penge til på foretagendet. Dels savnede man tekniske hjælpemidler, så at vandet strømmede ind og ødelagde det påbegyndte arbejde, dels blev folkene efter kort tids arbejde angrebet af øjensygdom, stammende fra det kalkholdige vand. I året 1900 blev tunnelen udvidet, hvilket arbejde kostede 190.000 kr. Den nye del udsprængtes ved hjælp af dynamit, medens folkene arbejdede i de såkaldte dykkerklokker med komprimeret luft, hvorved det hele gik ganske anderledes let fra hånden. Den 155 alen lange, 6 alen høje og 5 alen brede tunnel, er i en dybde af 30 alen under havneløbets overflade, udsprængt i den såkaldte Saltholmskalk, der hernede ser ud som granit. I bunden og på siderne af tunnelen ligger de mægtige kloak-, gas- og vandledninger, samt stærkstrømskabler, som ad denne vej føres til Christianshavn. De elektriske ledninger ere anbragt i jernrør for at vandet, som til daglig fylder hele tunnelen, ikke skal ødelægge kablerne. De store kloakledninger udmunder først i Kongedybet. (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1910 - 1920), undergrund

 • infrastruktur
 • gas
 • el

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre toldkammerbygningen. Til højre bommen med indsejlingen til inderhavnen. På pladsen tønder.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1850 - 1900),

global.comment_received

beskrivelse

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

Broen ved indsejlingen til inderhavnen set fra den indvendige side.

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (1910 - 1920),

global.comment_received

beskrivelse

Til venstre enden af den gamle Langebro ved Langebrogade. Til højre begyndelsen til den nye Langebro - Christian IX's Bro. I forgrunden jordarbejder. I midten Artilleriets magasinbygning ved Christianshavns Vold. Estakaderne (Stakkaderne, som spærringen i en skrivelse af 4. december 1782 fra Christian V. benævnes). (Mariboe)

[Foto og tekst stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919, men rummer også nogle af de ældste fotografier af København. Samlingen tilhører nu Københavns Museum.]

Indre By / Havnen, (2000 - 2010), havn

glypoteket

global.comment_received

beskrivelse

Fra kalkbrænderiet - havneindløbet og kalkovnene. Maleri af Carl Baagø

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), arbejde

global.comment_received

beskrivelse

Akvarel af briggen 'Triton' for fulde sejl. Af L. P. Sjöström (iflg. Malmö Sjöfartsmuseum)

Indre By / Havnen, (1850 - 1900), skibe

 • kamp
 • krig

Det er snarere en slup

global.comment_received

beskrivelse

Akvarel - efter T. E. Lønning. Havnen mellem Kvæsthusbroen og flådens leje set mod nord, henimod år 1800. yderst på venstre hånd pakhuse inden for og uden for Amalienborg. Selve havneløbet er fuldt af mindre skibe, både og pramme. På højre hånd flådens leje med mange aftaklede orlogsskibe. Yderst den indre (nu nedrevne) mastekran. (Mollerup D og H s. 48) og Bymuseets eksemplar er rimeligvis kun en noget yngre replik.

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), vand

Koloreret stik efter original af Terkel Emmanuel Lønning, 1796. To originale eksemplarer kendes på hhv. Det Kongelige Bibliotek og Handels- og Søfartsmuseet.

global.comment_received

beskrivelse

Indre By / Havnen, (1800 - 1850), verden

global.comment_received

Anmeld dette indhold

Vælg den vigtigste årsag til din anmeldelse

Dit navn

Din email-adresse

Optional detail

Tak for din anmeldelse

Mere fra samme billedalbum

Mere fra samme samling

Rysensteen Søbadeanstalt

Rysensteen Søbadeanstalt, akvarel af H.G.F. Holm, 1835. I baggrunden Langebro og Christianshavn.

Rysensteens Badeanstalt ved Langebro

Rysensteens badeanstalt ud for Rysensteens Bastion ved Langebro set fra havnen mod nordvest. I baggrunden i midten Store Kongens Mølle...

Rysensteen Badeanstalt

Maleri formodentlig fra 1830'erne. I forgrunden badehusene og de separate afdelinger for mænd og kvinder.

Inderhavnen 1788

Inderhavnen, set fra Nordre Toldbod. Til venstre aftaklede orlogsskibe. Midtfor to orlogsskibe under udrustning. Til højre agterspejlene af logiskib. Vestindisk...

Langebro, ca. 1809

Druknehuset ved Langebro. I Druknehuset indlagde man de ukendte druknedes lig, mens man ventede på identifikation. Druknehuset opførtes 1806 og...

Daglejer, ca. 1800

Daglejere eller sjovere, som de blev kaldt i datiden var personer, der ernærede sig ved tilfældigt arbejde, især ved Holmens...

Vagthavende matros, ca. 1810

Håndkoloreret stik fra samlingen "Klædedragter i København", udg. 1817-20. Kunsteren var Johannes Senn og kobberstikkeren G. L. Lahde. Der er...

Johan Christian Schrödersee

Jens Juel: Portræt af generaladjudant og kaptajn i søetaten Johan Christian Schrödersee (1756-1801). Stukket af G. Hass. Efter 1795

Københavns Havn ca. 1900

Københavns Havn.

Kvæsthusbroen, 1895

Udflugts- og fragtbåde ved Kvæsthusbroen.

Kvæsthusbroen ca. 1900

Langebro, 1890'erne

Langebro ca. 1890

Parti fra Langebro mod Frederiksholms Kanal. Til venstre Kongens Bryghus, til højre Christian IV´s Bryghus, ca. 1890.

Langebro, 1902

Den 2. Langebro set mod Langebrogade.

Københavns havn formodentlig 1850'erne

Mænd på vandski på Københavns Red